Franciszek Grzegorzewski  
 

Król polski August III w dniu 16 grudnia 1754 roku nadał dworowi w Przywidzu prawo urządzenia czterech jarmarków w ciągu roku i pobierania na nich opłat za miejsce straganowe. Prawo pobierania opłat na jarmarkach w roku 1788 aktem darowizny, generał Trzciński przekazał na wieczne czasy kościołowi katolickiemu w Przywidzu. Za czasów rotmistrza Hugona Simona od 1840 roku rozpoczął się trwający dziesięciolecia nienawistny spór pomiędzy dworem Przywidzkim a katolicką gminą kościelną. Chodziło również o dostawę z miejscowego browaru 12 beczek piwa rocznie (do 1819 roku), a później z browaru w Kierzkowie i o dostawę 68 furmanek chrustu. Kwestionowano także prawo pobierania opłat za miejsce na jarmarkach w Przywidzu. Spór został zakończony dopiero wyrokiem sądowym z lat 1863/1964, który zabezpieczał stan posiadania przez kościół katolicki w Przywidzu.

Czytaj więcej

Mszczuj II ostatni książę Pomorza Wschodniego, jako właściciel dóbr pomorskich podarował na podstawie istniejącego dokumentu z dnia 18 stycznia 1294 roku dobro Privisa klasztorowi Cystersów w Eldenie koło Gryfii. Privisa to dzisiejszy Przywidz. Miejscowość leży u źródła rzeki Wietcisy, która po łacinie nazwa się Visa.

Czytaj więcej

Pierwsi mieszkańcy na Pojezierzu Kaszubskim pojawili się pod koniec plejstocenu. Był to okres schyłku starszej epoki kamiennej to jest około 8000 lat p.n.e. po ustąpieniu ostatniego lodowca. Prowadzili oni koczowniczy tryb życia. Zajmowali się myślistwem, a także zbieractwem. W środkowej epoce brązu w latach 1200 - 1000 p.n.e. wyodrębniła się ludność kultury łużyckiej. Cechowała się, między innymi grobami ciałopalnymi - sypano kamienne mogiły. Natrafiono także z tego okresu na ceramikę. W młodszej epoce brązu wyodrębniła się grupa kaszubskiej kultury łużyckiej. Z kolei w epoce żelaza zaczynającej się około 700 lat p.n.e. na Pomorzu powstaje kultura wschodnio-pomorska, w której wyróżniamy trzy fazy wielkowiejska w latach 700 do 550 p.n.e., popielnic twarzowych w latach 550 do 400 p.n.e. i schyłkowa przypadająca na wczesny i środkowy okres lateński.

Czytaj więcej

Privisa to dzisiejszy Przywidz. Miejscowość leży u źródła rzeki Wietcisy, która po łacinie nazywa się Visa. Stąd nazwę Privisa można tłumaczyć, jako wioska przy rzece Visa.

W dokumentach łacińskich miejscowość ta nosi nazwę „Vethrica”, jak również „Vecyssa”. Privisę można również tłumaczyć jako łacińskie videre co oznacza po polsku widzieć, przypatrywać się, oglądać tak pięknie położoną miejscowości nad jeziorem.

Czytaj więcej